Překlady z/do češtiny

Kromě toho, že překlady znějí přirozeně, jsou i obsahově spolehlivým obrazem originálu, jelikož je vždy vytváří nejen odborník na jazyk jako takový, ale člověk, který má zkušenosti a přehled v daném oboru.

od 350 Kč / NS

Překlady se soudním ověřením

Spolehlivě pro všechny účely, kdy je vyžadováno "kulaté" razítko. Od úředních listin, přes důležité smlouvy, nabídkovou dokumentaci do výběrových řízení, po lékařskou a soudní dokumentaci, atd.

od 500 Kč / NS

Překlady z/do cizích jazyků

Tou nejsnazší a nejpřímější cestou. Díky moderním komunikačním technologiím a mnohaletým zkušenostem se zahraničními překladateli váš překlad z angličtiny do francouzštiny vytvoří náš francouzský překladatel třeba přímo z Paříže.

od 450 Kč / NS


Doprovodné tlumočení

Doprovodné, konsekutivní, tlumočení na obchodních jednáních, na úřadech, v ČR i zahraničí, všude tam, kde je osobní kontakt mezi jednajícími stranami a kde časové podmínky umožňují tento typ tlumočení.

Od 3.000 Kč ... 1/2 dne

Kabinové tlumočení

Tlumočník sice většinou sedí stranou v kabince se sluchátky na uších, zato je vždy uprostřed dění ať už při jednání zástupců nadnárodních organizací nebo na výročním zasedání mezinárodní společnosti apod.

Od 6.000 Kč ... 1/2 dne

Simultání tlumočení

Když je třeba co nejrychlejší sdělení obsahu. Od prezentací, školení, přes kongresy, televizní pořady, slavnostní ceremoniály, po jednání valných hromad, tele-videokonference.

Od 4.500 Kč ... 1/2 dne


Revize textů a jazykové korektury

Vždy gramaticky správné a stylisticky poutavé texty. K tomu slouží jazykové korektury a revize textů nejen v češtině, ale všech ostatních jazycích. Od firemní komunikace, po materiály určené do tisku.

od 200 Kč / NS

Copywriting, PR texty

Tvorba originálních textů dle zadání. Ať již pro komunikační agentury nebo přímo pro koncového uživatele textu. Od PR článků, přes znění výročních zpráv, materiály interní i on-line komunikace firmy, reklamní texty, slogany po kompletní stylizaci firemního jazyka.

od 500 Kč / hod